Notikumi

Lielauce

Sestdienas, 9. decembra, pievakarē Lielauces centrā jaukā pasākumā tika iedegta Ziemassvētku eglīte. Pēc rotaļām, dziesmām un Ziemassvētku vecīša sagaidīšanas bērni ar vecākiem un Lielauces pansijas ļaudis nonāca līdz brīdim, kad pēc trešā kopīgā un visskaļākā sauciena “Mīļā eglīt, iededzies!” iemirdzējās lampiņas tās zaros. Klāt bija kāds pussimts lielaucnieku, tostarp divpadsmit bērni.

Ilgai Elfertei, ieraugot pagasta pārvaldes sagādāto eglīti, radās doma, ka to varētu iedegt kopīgā pasākumā. Saņēmusi pagasta pārvaldnieces Dinas Melderes vēlību, viņa piesaistīja gan savas darbavietas, gan “Dzelmju” mājas aktīvākos ļaudis, bet bija palīgi arī no  “Niedrām”.

Lielauces centrālais laukums šogad tika bagātīgāk uzposts nekā iepriekšējos gados. Gan Ruslans Popko, gan Marina Šadrina, gan bibliotekāre Baiba Kronberga uzslēja vainagu, radīja rūķu tēlus no egļu zariem. Dzērve tika pie rūķu cepurītes.

Inta Reisa uzņēmās pasākuma scenāriju un galvenā rūķa lomu. Baiba Volgaste, Tatjana Andiņa, Marina Šadrina un Ilga Elferte iejutās rūķeņu lomās. Tērpus rūķenēm palīdzēja sagādāt pansijas vadītāja Inese Valante. Arī mūzikas centrs nāca no pansijas, bet par mūziku rūpējās Marisa Mersedesa Verne. Savukārt Ināra Roķe uzvārījā klātesošajiem tēju. Kristīne Valtere parūpējās par galdu un maizīšu izsniegšanu, bet par galda saturu – paši pasākuma dalībnieki.

Eglītes iedegšana noritēja ar deju ap eglīti, rotaļām ar Sauli un Mēnesi lomās, ar rotaļu, kas atainoja eglītes izaugšanu un nociršanu. Galvenais brīdis bija Ziemassvētku vecīša sagaidīšanu. Zem sirmajiem matiem un brillēm nevarēja atpazīt Valentīnu Aščeulovu.

Lielaucnieki kārtējo reizi ir pierādījuši, ka spēj sagādāt skaistus svētkus sev paši – bez pašvaldības finansējuma un bez kultūras darbinieku palīdzības.