Notikumi

Lielauce

Visaugstāk  vērtēts pašu ieguldītais darbs

Gada nogalē atskatoties uz notikušo, nākas atzīt, ka aizvadītais gads Lielaucē ir bijis notikumiem bagāts. Ir bijuši gan ikgadējie, tradicionālie  – Barikāžu piemiņas diena, Lieldienas, pavasara talka, Līgo koncerts un Valsts svētku koncerts, Halovīna draiskulības un Ziemassvētku sagaidīšana un biedrības rīkotā labdarības akcija. Bet bijuši tādi, kas šo gadu padarījuši atšķirīgu no citiem – kas radījuši vai atklājuši ko jaunu, līdz šim nepieredzētu mūsu Lielaucē. Tādi noteikti ir Intas Reisas dziesma Dzērvei, Folkloras vakars ar Lielaucē savākto folkloras materiālu, “Klabdanča” atsākšana dejot Lielauces tautas tērpos, divas spiningošanas sacensības Lielauces ezerā, akcija “Dzērvi katrā pagalmā”, koncerts uz ezera un Lielauces baznīcas garīgā atdzimšana.

Tieši par šādiem notikumiem biedrība “Lielauces attīstībai” katru gadu aptaujā iedzīvotājus: kurš no tiem visvairāk palicis atmiņā un ietekmējis lielaucnieku dzīvi? Aptaujai netiek pieskaitīti tie novada vai valsts mēroga notikumi, kuros lielaucnieki  piedalījušies. Piemēram, Dziesmu un deju svētki. “Abus visaugstāk vērtētos notikumus – Lielauces baznīcas atdzimšanu un ozolu alejas stādīšanu – vieno tas, ka tajos visvairāk ieguldīts pašu darba,” secina Ivars Bušmanis.

Atklātajā un visiem pieejamajā aptaujā šogad piedalījās 40 respondenti. Viņu atbildes veido notikumu TOP12, ar kuru “Gada Lielaucnieks 2023” godināšanas ceremonijā 2. decembrī iepazīstināja Renāte Kalniņa un Ivars Bušmanis. Arī gada notikumu tops kopš 2021.gada ir kļuvis par “Gada lielaucnieka” pasākuma neatņemamu sastāvdaļu. Ar 2023.gada notikumu TOP12, ko veidojuši paši lielaucnieki, var iepazīties video.