Notikumi

Lielauce

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) nākamgad plāno izīrēt Lielauces ezera laivu bāzi. Tā kā laivu bāze strādā ar zaudējumiem un tās turpmākā uzturēšanai nepieciešami ieguldījumi, AS “Latvijas valsts meži” valde plāno to izīrēt uzņēmējam, līdzīgi kā šogad Pokaiņu meža informācijas centru un kā to nākamgad darīs arī ar citiem LVM komerciālajiem atpūtas objektiem.

Novembrī, decembrī paredzēt ir tirgus izpēte, lai varētu noteikt sākuma cenu īrei Lielauces laivu bāzei, un pēc tās nākamā gada pirmajā pusgadā tiks izsludināta izsole par nomas tiesībām. Spriežot pēc pieredzes ar Pokaiņu meža informācijas centru, LVM rīko atkārtotas izsoles. Maijā par nomas cenu 3660 eiro gadā neviens uzņēmējs nepieteicās, un tagad tiks sludināta atkārtota izsole par zemāku cenu. Arī Lielauces ezera laivu bāzes gadījumā, ja neviens uzņēmējs nepieteiksies, katrā nākamā izsolē nomas cena tiks noteikta par 20% zemāka.

Jāatgādina, ka ezera un tai pieguļošā purva īpašnieks ir valsts un to valsts vārdā apsaimnieko AS “Latvijas valsts meži”, tās struktūrvienība “LVM Rekreācija un medības”. Lielauces ezers un Vīķu purvs ir kopš 1977. gada ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Ezera platība ir 375 ha, purvs – 397 ha, meži 104 ha. No tiem LVM valdījumā ir 761 ha. Zeme, purvs un ezers nevar tikt pārdoti.

Savukārt Lielauces ezera laivu bāze ir LVM īpašums, ko īpašnieks drīkst vai nu pārdot vai izīrēt. LVM valde plāno šo  nekustamo īpašumu (laipas, laivu bāze, šķūnis, ezera mājiņas) izīrēt. Visa kustamā manta (laivas, to aprīkojums) tikšot aizvesta.

Jau tagad ir skaidrs, ka uzņēmējam, kurš vēlēsies attīstīt šo vietu, būs jāievēro Vīķu purva dabas lieguma noteikumi. Ļoti būtiski būs nomas tiesību nosacījumi, jo Lielauces ezers, kura ir iecienīta lielaucnieku un mūsu viesu, kā arī tūristu atpūtas vieta, var kļūt vai nu nepieejamāks vai dārgāks. Ezera krastā aiz laivu bāzes ir arī lielaucnieku personīgo laivu novietne. Šiem jautājumiem jāpievērš uzmanība vēl pirms izsoles nolikuma izstrādes. Biedrības “Lielauces attīstībai” valde jau ir nosūtījusi vēstuli Dobeles novada domes priekšsēdētājam Ivaram Gorskim ar aicinājumu iekļaut šos jautājumus topošajā sadarbības memorandā ar AS  “Latvijas valsts meži”. Turpināsim sekot notikumu attīstībai.

Ivars Bušmanis