Notikumi

Lielauce

AS „Latvijas valsts meži” no 5.aprīļa izsola tiesības slēgt zemes nomas līgumu par Lielauces ezera laivu bāzi. Zemes iznomāšanas mērķis – rekreācijas pakalpojumu sniegšana.

Nomāt var AS „Latvijas valsts meži” (LVM) valdījumā esošu zemi 0,28 ha platībā (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46760040173 daļā) īpašumā “Lielauces ezers” un šādus  infrastruktūras objektus: pērn atjaunoto peldošo atpūtas mājiņu, guļbaļķu peldošo atpūtas mājiņu (tās ekspluatācija pieļaujama, katru  pārbaudot to drošumu ekspluatācijai), noliktavu, tualeti sezonālai lietošanai, pontona laipu (jauno platformu), piekļuves laipu un infrastruktūras elektroapgādes iekšējie un ārējie tīklus.

Nomas līgumā atrunāti tie ierobežojumi, par ko 28. februārī vienojās LVM valdes loceklis Valdis Kalns, LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāja Una Liepiņa, LVM struktūrvienības “Atpūta un medības” direktors Egils Ozols un Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, Dobeles novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Laimiņš un biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis.

Toreiz Ivars Bušmanis uzstāja uz lielaucnieku prasību nodrošināt ikvienam interesentam brīvu bezmaksas piekļuvi ezeram. Tagad līguma 5.7. punktā ir noteikts, ka “nomniekam jāsaglabā iespēja izmantot esošo piekļuvi pie publiskās ūdenstilpes “Lielauces ezers”, pārvietojoties pa laipu kājāmgājējiem, nodrošinot brīvas pārvietošanās un makšķerēšanas iespējas publiskās ūdenstilpes 10m tauvas joslā, tai skaitā Nomnieks ir informēts, ka blakus Zemei atrodas vietējo iedzīvotāju laivas.”

Jāatceras, ka turpmāk piekļuve ezeram ar transportlīdzekļiem būs tikai cauri parkam pa servitūta ceļu gar “Pils2” un automašīnas varēs novietot tikai pils austrumu pusē ap lielo dižskābardi.

Izsoles objekta sākuma cena 80 EUR gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi. Pieteikties var  līdz 2024.gada 25.aprīlim, izsoles noslēgums 2024.gada 7.maijā plkst. 13:00.

Izsole notiek elektroniski izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.  Reģistrācijas maksa – 25,00 EUR, drošības nauda – 550,00 EUR. Papildus veicama maksa par dalību izsolē elektroniskās izsoles vietnes administratoram normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Izsoles dokumentu pakotnē ir izsoles nolikums, zemes izvietojuma shēma, infrastruktūras objektu fotofiksācija, nomas līguma projekts, eksperta atzinums, ar kuriem var iepazīties LVM mājas lapā: https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/zemes-pirksana-un-noma/konkursi-un-izsoles/izsole-par-nomas-tiesibu-pieskirsanu-dalai-no-ipasuma-lielauces-ezers-kad-nr-46760040173-dobeles-novada-lielauces-pagasta