Notikumi

Lielauce

Pagastā tiek izbūvēti trīs jauni meža ceļi. Pašlaik noris un līdz gada beigām jāpabeidz meža ceļu izbūvi Putnu mežā (kreisajā pusē, braucot no Lielauces uz Auci). Tas pieder LVMI “Silava” un LLU valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūrai “Meža pētīšanas stacija”. Šobrīd vienlaikus notiek darbs pie diviem ceļiem – tiek būvēts jauns ceļš pie “Putniem” un pārbūvēts 1,3 km ceļš gar I Pasaules karā kritušo vācu karavīru kapiem.

Ceļa pārbūvi gar kapiem veic Aizstrautniekos reģistrētā ceļu būves firma SIA “Avotiņi”, kas pieder Guntim Krivodam. Veicamo līgumdarbu apjoms 146,8 tūkstoši eiro. Savukārt jauno meža ceļu (pirms “Putniem”, braucot no Lielauces) izbūvē VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” par 140,6 tūkstošiem eiro.

Faktiski šogad no ceļa Lielauce – Īle  tika pabeigts izbūvēt pilnīgi jaunu meža ceļa atzaru uz “Počām”. Arī šos darbus veica  VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” par 157,9 tūkstošiem eiro. Arī šis mežs pieder “Meža pētīšanas stacijai”.

Meža ceļš uz Počām
Meža ceļš uz Počām