Notikumi

Lielauce

No 1.septembra teju dubultosies ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, kā arī tikpat liels pieaugums gaidāms jaunās apkures sezonas tarifam. Vai Lielauces pagasta iedzīvotāji spēj norēķināties par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem pēc esošajiem tarifiem? Ar šādu jautājumu lielauce.lv vērsās pie  SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājas Solvitas Vilčinskas. Lielauces ciema centra trijās daudzdzīvokļu mājās ir SIA “Auces komunālie pakalpojumi” lielākais sniegto pakalpojumu apjoms – gan apkure, gan ūdensapgāde, gan kanalizācija, gan namu apsaimniekošana. Attiecīgi tajās ir dzīvo visi vai ir dzīvojuši visi tie, kas ir parādā komunālo pakalpojumu uzņēmumam. “Pavisam lielaucnieki ir parādā 52 tūkstošus eiro, taču precizēšu, ka pašlaik ciema centrā dzīvojošie 12 iedzīvotāji jūlija beigās bija parādā 15 tūkstošus. Pārējo summu parādā ir palikuši tie, kuri tur vairs nedzīvo, un lielākā daļa parādu velkas līdz no tiem laikiem, kad namus apsaimniekoja pagasta padome,” informē valdes priekšsēdētāja Solvita Vilčinska. Tādējādi no daudzstāvu mājās dzīvojošajām 60 mājsaimniecībām parādnieku sarakstā ir katra piektā.

Ar nelieliem – dažu simtu eiro paŗādiem ir sešas mājsaimniecības, jau lielākus – četrus līdz astoņus simtus eiro – parādā ir palikušas četras mājsaimniecības, bet lielāki par tūkstoti parādi ir divām mājsaimniecībām. Vislielākais parāds ir ap 7000 eiro, otrai – 2000, atklāj komunālās saimniecības vadītāja. “Vismazāk parādnieku ir “Niedrās” – tikai trīs ar salīdzinoši maziem pārsimt eiro parādiem. “Dzelmēs” tur deviņi dzīvojošie ir parādā 11 tūkstošus kopsummā māja parādā ap 20 tūkstošus. Visvairāk parādu ir “Ezermaļu” iedzīvotājiem – kopā 27 tūkstoši, arī te jāpiebilst, ka no tur pašlaik dzīvojošiem parāds nav tik liels – 3600 eiro.”

“Ar parādniekiem strādājam, it īpaši ar tiem, kuri tur dzīvo. Tiesāšanās ir dārgs, ilgs un neproduktīvs process, tāpēc tas ir galējais līdzeklis, kuru pret lielaucniekiem neesam vērsuši un pagaidām nepiekopjam. Mums ar visiem Lielaucē dzīvojošajiem parādniekiem noslēgta vienošanās, saskaņā ar kuru parādniekam ir pienākums samaksāt kārtējo rēķinu un kādu daļu no parāda summas. Vienošanās pamazām tiek pildītas, un mums vairs nav tādu, kuri nemaksātu neko. Parādi vairs nepieaug, bet samazinās,” vēsta Solvita Viļčinska.

Salīdzinot ar citiem pagastiem, Lielauces lielākā problēma ir vecie parādi, kas tika ielaisti līdz brīdim, kad apsaimniekošanu  pārņēmā SIA “Auces komunālie pakalpojumi”.

Vai to parādnieku summas, kuri aizbraukuši no Lielauces, netiks segtas no jaunajiem paaugstinātajiem tarifiem? Solvita Vilčinska to kategoriski noliedz: “Tas nav iespējams, jo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rūpīgi izvērtē katru tarifa pieauguma iemeslu un nepieļauj parādu apjoma pārnešanu uz tiem, kuri godprātīgi maksā savus rēķinus. Arī siltumenerģijas kāpums tiks pieļauts tikai par tik, cik kāps šķeldas iepirkuma cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas.”

Vismazāk komunālo parādnieku ir mājā “Niedras”  tikai trīs un arī tie par salīdzinoši nelielām summām.