Notikumi

Lielauce

“Brīnumaini, gājputni atkal ir klāt! Lielaucē atkal ir trīsreiz vairāk iedzīvotāju nekā ziemā,” tā secināja Neringa Bērziņa, ievadot putnu tēmu, kas caurvija visu “Gada Lielaucnieks 2021” godināšanas ceremoniju. Ivars noskaitīja Ojāra Vācieša skumjā apbrīna pilno dzejoli “Dzērvju deja” (“Un dejoja tādu deju, / Kur krustības, kāzas un bēres”

Iepriekšējā vakarā pirms oficiālā astronomiskā pavasara sākuma – 19.martā –to pilnasinīgi pieteica “Gada Lielaucnieka 2021” godināšanas ceremonija Lielauces Tautas namā. 

FOTO,VIDEO NO DAIŅA BUŠMAŅA