Notikumi

Lielauce

Kā katru gadu biedrība “Lielauces attīstībai” gada nogalē organizēja iedzīvotāju aptauju par to, kurš notikums lielaucniekiem ir bijis nozīmīgākais.  2022. gada notikumu TOP20 Lielaucē noteikuši 26 iedzīvotāji anonīmā balsojumā, kas noritēja no 18. līdz 30.novembrim.

Negaidīti par gada notikumu tika nominētas divas talkas pie Lielauces baznīcas, kuru laikā no gruvešiem tika atbrīvota galvenā eja baznīcā un no apauguma tika attīrīta dienvidu nogāze .Tagad baznīcas mūrus  ar redzēt no visām debess pusēm. Kamēr notika balsojums, novembra pēdējās divās dienās notika astotā talka – mehanizētā, kuras laikā baznīcas iekšpusi pilnībā iztīrīja no gruvešiem.

2.vietā novērtēts Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais Lielauces ozolu alejas sakopšanas projekts, ko īstenoja SIA “Labie koki”. Projekta noslēgumā konstatējām, ka lielākā daļa atvērumu, kur vecie koki izkrituši, tomēr nav iestādīti jauni ozoliņi, jo… projektam pietrūcis līdzekļu. Biedrība “Lielauces attīstībai” ar Dobeles novada pašvaldības atbalstu uzņēmusies organizēt jauno ozoliņu stādīšanas talku 2023. gada meža dienās. Vēl 50 ozola stādus apsolījusi VAS “Latvijas valsts meži”.

3.vietā ir gadiem gaidītais notikums – jauns īpašnieks aizslēgtajai un novārtā atstātajai Lielauces pilij. Tas ir SIA “Mudia”, kura īpašniece ir uzņēmēja Līva Jaunozola. Ceturtdien, 1.decembrī viņa saņēma atslēgas un pilnībā pārņēma īpašumu no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes  (LLU).

Aptaujas rezultātus “Gada Lielaucnieks 2022” godināšanas ceremonijā 3.decembrī Lielauces Tautas namā prezentēja biedrības “Lielauces attīstībai” valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis.