Notikumi

Lielauce

Sestdien, 2. jūlijā notika 7. talka pie Lielauces baznīcas, kuras laikā sāka izvest gruvešus no baznīcas iekšienes un pabeidza attīrīt no apauguma dienvidu nogāzi. Par talkas rezultātiem nākamajā rakstā, jo vairāki atradumi prasa noskaidrošanu un pārbaudi. Talciniekus pirmoreiz apmeklēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārstāvis – Vecauces draudzes mācītājs Jānis Erno. Viņš interesējās gan par atradumiem gruvešos, gan par darbu gaitu, gan par biedrības nākotnes plāniem attiecībā uz baznīcu. “Pazīt nozīmē ne tikai zināt, bet arī tajā ielikt kvalitatīvu, atšķirīgu vērtību – attieksmi. Pazīt ir attieksme. Attieksme allaž ir tā, kas nosaka rīcību. Pazīt un attiekties nozīmē rīkoties. Pazīt un nedarīt nozīmē nozīmē tikai zināt, paiet garām un varbūt aizmirst,” teica Jānis Erno, sacīto attiecinot uz talciniekiem, kam rūp gan vide, gan vēsture.