Notikumi

Lielauce

Pirmdienas, 24.oktobra pēcpusdienā Lielauces Tautas namā notika Dobeles novada Domes priekšsēdētāja Ivara Gorska (LZS) tikšanās ar iedzīvotājiem. Uz to bija ieradušies 17 lielaucnieki un arī laikraksta “Zemgale” žurnāliste Alise Kruglauža.

Pašvaldības pārstāvniecība bija daudz plašāka un reprezentatīvāka nekā tika solīts afišā – uz tikšanos bija atbraukuši Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā Guntis Safranovičs (LZS), Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā Edgars Laimiņš (JV), deputāts Māris Feldmanis (KPV LV), izpilddirektora vietnieks teritoriālās pārvaldības jautājumos Aldis Lerhs un pagasta pārvaldes vadītāja Dina Meldere.

Ivars Gorskis iesāka ar aktuālāko – ar energoresursu taupīšanas nepieciešamību. Kur tas vēl nav izdarīts, lampas jānomaina ar energoefektīvāku apgaismojumu, par ko pašlaik noslēdzas iepirkums. Novadā notiek apgaismojuma daļēja apgaismojuma izslēgšana – naktīs jāizslēdz vai jāsamazina nevajadzīgo ielu apgaismojumu. Viņš aicināja iedzīvotājus pašus pieteikt, kur apgaismojumu nevajag tik daudz un rosināt to ierobežot, bet lai nemazinātu redzamību un drošību, kur tā nepieciešama. “Mēģināsim mazināt arī siltuma patēriņu, samazinot temperatūru pašvaldības ēkās,” teica priekšsēdētājs.

Viņš vērsa uzmanību, ka arī šogad turpinājās ielu un ceļu uzlabošana ar dubulto virsmas apstrādi, arī asfaltēšana. “Mūsu mērķis – pakāpeniski panākt, lai pilsētās un ciemos nebūtu ielu ar grants segumu.”

Ivars Bušmanis: “Tas ir vēsturisks panākums, ka uz Lielauci beidzot ved asfalts. Taču paradokss tagad ir tāds, ka uz Lielauci ved labs ceļš, bet vissliktākais – pa galveno ielu ved Lielaucē iekšā. Kaut arī tas nav pašvaldības ceļš, varbūt ir iespējas panākt tā uzlabošanu?”

Ivars Gorskis: “Mēs esam runājuši par šī ceļa posmu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Lēmumu par valsts ceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā atlikām, lai tie nebūtu jāremontē par pašvaldību līdzekļiem. Gaidām uz jauno satiksmes ministru, lai uzzinātu viņa nostāju šādu ceļu finansēšanas jautājumā.”

Arnis Krūzmanis: “Tur brauc satiksmes autobuss, tur brauc skolēnu autobuss un lielākā daļa brauc arī pa to ceļu, kas pirms kapiem nogriežas uz Ražotājiem. Arī to vajadzētu noasfaltēt.”

Dina Meldere: “Doma nav slikta, taču tie, kas vēlas braukt pa apstrādāto jauno ceļa virsmu, var no Lielauces nonākt Ražotājos. Arī satiksmes autobusam būtu jāmet šis līkums. Kas vēlas, var braukt pa asfaltu.”

Arnis Krūzmanis: “Šo ceļu pār kalnu aiz kapiem vispār varēja norakt un uzbērt tur, kur visi brauc.”

Dina Meldere: “Tas nav iespējams, jo ceļš pār kalnu ir valsts ceļš, bet uz Ražotājiem – pašvaldības vietējais.”

Ivars Gorskis: “Tas nav liels līkums, bet kad mums jāizvēlas vai noasfaltēt šo posmu, vai ceļu gar Līvānu mājām Ražotājos, tad iestājamies par ielas uzlabošanu ciematā, kur dzīvo cilvēki.”

Ivars Bušmanis: “Mūsu pagastā ir divi pandēmijas laika upuri – pārtraukusi darboties ģimenes ārsta prakse un nekādi nevar atsākt dejot vidējās paaudzes deju kolektīvs “Klabdancis”. Pirms pusgada biedrība nosūtīja pašvaldībai vēstuli par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pagastā. Tai pašā nedēļā atbrauca pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks un viņa vietnieks Aldis Lerhs. Solīja rast risinājumu. Pagājis pusgads, bet nav nekādu izmaiņu.”

Guntis Safranovičs: “Vai jūsu ģimenes ārste ir gatava pieņemt Lielaucē? ”

Ivars Bušmanis: “Cik zinu, dr. Erniņa to rakstiski vēstulē pašvaldībai apliecināja.”

Aldis Lerhs: “Ģimenes ārsta prakses vieta ir turpat kur iepriekš. Noslēgtais līgums par telpām ir spēkā.”

Ivars Bušmanis: “Lielauces pansijā, kur ir šīs telpas, pandēmijas laikā svešām personām bija liegts ieiet. Arī pašlaik sakarā ar Covid-19 izplatību Lielauces pansijā ir noteikta karantīna.”

Dina Meldere: “Jā, bija ierobežojumi. Esmu neizpratnē, ka ģimenes ārste dr. Erniņa šeit nepieņem cilvēkus arī tai laikā, kad šie ierobežojumi beidzās. Jau trešais gads iet uz beigām kopš ģimenes ārsta Lielaucē nav. Pansijas vadītāja pat nezina, kā izskatās ģimenes ārste. Kāpēc pašvaldībai būtu jāiegulda līdzekļi jaunas prakses vietas iekārtošanā, ja ģimenes ārsts pat neizrāda interesi par esošo prakses vietu?”

Ivars Gorskis: “Ja ģimenes ārsta prakses vieta jau ir, un tajā neviens nestrādā, tad tā ir aizbildināšanās. Bet kopumā jāatzīst, ka ir liels ģimenes ārstu trūkums. Jaunajā novadā ar stipendijām cenšamies piesaistīt ārstus rezidentus, lai viņu atgrieztos. Tā, piemēram, Bēnē atgriezīsies rezidente.”

Ivars Bušmanis: “Ja pareizi sapratu, tad sākotnējais variants – izbrīvēt ģimenes ārstam atsevišķas telpas pašvaldības īpašumā, ar atsevišķu ieeju – vairs netiek izskatīts?”

Ivars Gorskis: “Ja Lielauces pansijas ēkā ģimenes ārsta prakse var turpināt darboties, tad – nē. Pašlaik projektā ir tikai pieejamības uzlabošana šajā ēkā.”

Vēl lielaucniekus uztrauca Auces ugunsdzēsēju posteņa slēgšana atsevišķās dienās. Aivars Balodis: “Kā tiek veiktas visas reformas? Papriekš izšauj un pēc tam tēmē!”

Ivars Gorskis atzina, ka valsts iestādes vairs nespēj nodrošinās savas funkcijas, ne tikai ugunsdzēsēji vien, arī valsts policija. Visas valsts iestādes sašaurinot pakalpojumu pieejamību laukos. “Nākamnedēļ Valsts prezidents ieradīsies Dobeles novadā un es noteikti to  pārrunāšu. Manuprāt, esam atgriezušies postpadomju Latvijā.”

Ilga Elferte: “Kā varētu aizvest lapas, ko sagrābj daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji?”

Ivars Gorskis: “Privātmājās katrs pats sagrābj lapas un veido komposta kaudzes. Daudzdzīvokļu mājās to jāveic saziņā ar “Auces komunālajiem pakalpojumiem”.”

Dina Meldere: “Jautājums jau ir, par kādiem līdzekļiem to veiks. Tagad, kā informēja “Auces komunālie pakalpojumi”, tas jāveic par pašu iedzīvotāju līdzekļiem.”

Arnis Krūzmanis: “Tad iznāk, ka līdz šim to privātmāju īpašnieki izveda lapas par saviem līdzekļiem, bet daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju – par velti?”

Dina Meldere: “Tā līdz šim sanāca.”

Ivars Gorskis: “Nav nepieciešamas mainīt līdzšinējo kārtību, ka pagasta pārvaldes pašas nosaka, kur tās teritorijā nepieciešams savākt lapas.”

Aivars Balodis: “Centrā ir bezsaimnieka māja, kurai tagad plēš nost šīferi – “Āmariņu” kūts.”

Dina Meldere: “Pēc tam, kad gada sākumā kūts nodega, sarēķināju apjomus, kas būtu jānovāc. Pēc pašreizējās tāmes, ja neatradīsim lētāku piedāvājumu, kūts demontēšana un šīfera aizvešana izmaksātu 29 tūkstošus eiro. Šogad budžetā šādas naudas nav, nākamam gadam tiks pieprasīta.”

Ivars Gorskis: “Pamatprincips ir tāds, ka īpašniekam ir pienākums sakārtot teritoriju. Ja to neizdarīs, paaugstināsim nekustamā īpašuma nodokli. Veidosim sarakstu ar šādiem nesakārtotiem objektiem.”

Aivars Balodis: “Pie atkritumu konteineriem izmet dīvānus, tagad krājas.”

Aldis Lerhs: “Novadā tiek organizēta lielgabarīta atkritumu izvešana. Lielaucē konteiners tiks izvests 1.novembrī.”

Aivars Balodis: “Vakar Latvijas televīzijā bija sižets, ka Alūksnes novadā bibliotekāre pārņem pārvaldes funkcijas. Vai tas sagaidāms arī mūsu novadā?”

Ivars Gorskis: “Sižets bija par to, ka bibliotekāre veica arī pagasta sekretāra funkcijas. Mēs nākamnedēļ esam ielūgti tur pieredzes gūšanā. Tāds modelis ir iespējams tikai tur, kur pārvalde un bibliotēka ir  vienā ēkā. Ja kāds no šiem amata veicējiem pensionēsies, tad varētu tādu variantu izskatīt. Skatoties nākotnē, varbūt mēs varētu šos darbus apvienot, lai piesaistītu jaunus speciālistus.”

Ivars Bušmanis: “Iepriekšējā tikšanās reizē mēs pārrunājām iespēju veidot iedzīvotāju padomes, ko rosina Valsts prezidents, negaidot, kamēr pieņems jauno Pašvaldību likumu. Kas būtu jādara?”

Ivars Gorskis: “Iedzīvotāju konsultatīvās padomes mums vajadzētu veidot tādas, kādas nosaka jaunais Pašvaldību likums. Mēs jau grasījāmies pieņemt savu nolikumu, kā tieši šo normu dēļ Valsts prezidents atgrieza likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai. Domāju, ka vajadzētu pagaidīt tos divus mēnešus, kamēr pieņem likumu. Tam būtu jāstājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.”

Mudīte Galāņina uztraucās, ka rēķinos par apsildāmo platību daudzdzīvokļu mājās tiekot ieskaitīti arī balkoni. “Jāpārbauda, vai tā ir,” šaubījās izpilddirektors.

Inta Reisa norādīja, ka palaižot siltumu, jāveic atgaisošana radiatoros, bet augšējos dzīvokļos neviens nedzīvo un to nevar izdarīt. Domes priekšsēdētājs secināja, ka likumīgi privātos dzīvokļos iekļūt nevar. Tikai pašvaldībai piederošajos četros dzīvokļos “Dzelmēs” nepieciešamības gadījumā var piekļūt, solīja pagasta pārvaldniece.

Ivaru Gorski interesēja, vai iedzīvotājiem ir pietiekama informācija par pašvaldībā notiekošo. Viņš saņēma atbildi, ka pietiekot. Gvido Dekslings piezīmēja, ka grūti atrast kādu specifisku informāciju. Priekšsēdētājs pavēstīja, ka notiek darbs pie jaunās mājaslapas, lai tā būtu vienotā stilā, un ka no 1.janvāra tai jāsāk darboties.

* Tikšanās atreferēta saīsināti. Domes amatpersonu atbildes par VPDK “Klabdancis” atjaunošanu sekos atsevišķā rakstā.