Notikumi

Lielauce

Kā Lielauce.lv jau vēstīja, Lielauces pils izsole 22. septembrī Jelgavas pilī nenotika, jo vienīgajam pretendentam, kurš pieteicās, nebija sakārtoti nepieciešamie dokumenti. Tagad atkārtotā  izsole noteikta 2. novembrī  ar augšupejošu soli, izsolot nekustamo  īpašumu “Pils” ar kadastra numuru 4676 504 0009) un   nekustamo īpašumu “Pilītes” (garāžas-darbnīcas jeb kādreizējā muižas ratnīca – ar kadastra numuru 4676 504 0011), pārdodot abus kā lietu kopību. Objektā ietilpst Lielauces pils 2269 kvadrātmetru platībā, šķūnis 38 kvadrātmetru platībā un garāža-darbnīca 59,9 kvadrātmetru platībā. Objekta nosacītā sākuma cena  280 200  eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita nodrošinājuma maksa 10% apmērā no objekta izsoles sākumcenas LLU kontā. Dalībnieku reģistrācija uzsākta 3.oktobrī un pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 26. oktobra plkst. 12:00.

Izsoli organizē pils īpašnieks Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) , kas no 1.septembra pārsaukta par Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti.

Izsoles noteikumos atzīmēts, ka pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un ka ēkā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi un ka  izsolē iesaistītajām pusēm ir saistošs likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktais.

Izsoles noteikumi