Notikumi

Lielauce

Decembra vidū siltumenerģijas tarifi Aucē, Bēnē un Lielaucē pieaugs, paziņojusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK jeb regulators). SPRK 1. decembrī apstiprinājusi siltumenerģijas tarifus SIA “Auces komunālie pakalpojumi”. Aucē, Bēnē un Lielaucē jaunais tarifs spēkā stāsies 17. decembrī. Mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

“Šobrīd SPRK vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, daļa ar pieaugumu. Joprojām izmaiņas tarifos primāri nosaka kurināmā cenas un, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, kurināmā īpatsvaram tarifā šogad ir lielāka ietekme,” skaidro SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Aucē, Bēnē un Lielaucē no 17. decembra tarifs, salīdzinot ar šobrīd piemēroto, pieaugs par 83,7% līdz 82,15 EUR/MWh. Ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni, lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju, ņemot vērā valsts atbalstu, būs 75,08 EUR/MWh. Tarifa pieaugums saistīts ar kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu pieaugumu. Cenu pieaugums saistīts ar to, ka iepriekš spēkā esošais līgums bija noslēgts salīdzinoši sen. Vienlaikus, neskatoties uz procentuāli augsto tarifa pieaugumu, SIA “Auces komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas tarifs starp citu komersantu tarifiem Latvijā joprojām uzskatāms par salīdzinoši zemu. Līdz šim SIA “Auces komunālie pakalpojumi” piemēroja 2019. gadā apstiprinātu tarifu – 44,73 EUR/MWh.

Jāpiezīmē, ka SPRK apstiprinājusi zemāku tarifu nekā to, kuru bija plānojusi SIA “Auces komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētāja Solvita Vilčinska.  14.septembrī viņa lielaucniekiem vēstīja, ka 2022./23. gada ziemas apkures tarifs iedzīvotājiem būs 92,01 EUR/MWh plus pievienotās vērtības nodoklis 12%, tas ir, par 10 eiro mazāks.