Notikumi

Lielauce

Tā vietā, lai savas ikdienas sarunas iesāktu ar laikapstākļiem, lielaucnieki arvien biežāk apspriež nesakopto pils parku. “Nekad parks nav bijis tik nesakopts.” “Kad beidzot aizvāks tos pirms mēneša kritušos kokus?” “Atbrauc vācu tūristi, noraustīja durvis, paskatījās uz sagāzties kokiem, paraustīja plecus un aizbrauca. Kauns!” Tādus secinājums nākas dzirdēt diendienā.

Tā kā parks ap pili ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pārziņā, biedrības valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis 4. aprīlī nosūtīja vēstuli LLU vadībai ar lūgumu novākt sagāzušos kokus, nolauztos zarus.

12.aprīlī saņēmām atbildi no LLU kanclera Ziedoņa Helviga. Vispirms viņš paskaidro, kāpēc Lielauces parkā savlaicīgi netiek izzāģēti bīstamie koki –  “vienmēr tiek saņemti ar šīm darbībām neapmierinātu Lielauces pagasta iedzīvotāju un citu sabiedrības locekļu iesniegumi Valsts Vides dienestam, Dabas aizsardzības pārvaldei, pašvaldībai un pat Valsts policijai.” Tāpēc, “ar mērķi izvairīties no liekas konfrontācijas Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) neveic un neplāno veikt preventīvus pasākumus potenciāli bīstamu koku izciršanai parkā,” teikts vēstulē.

Savukārt atbildot par nogāzušos koku savākšanu, Z. Helvigs runā tikai par “koku ciršanu, pret kuru sabiedrībā ir neviennozīmīga attieksme”. Viņš atsaucas uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, kuri aizliedz ciršanu putnu ligzdošanas laikā no 15.aprīļa līdz 30. jūnijam.  LLU sola veikt nolauzto un izgāzto koku savākšanu  tikai pēc 30. jūnija, līdz tam saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus.

Konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem, Ivars Bušmanis saņēma apstiprinājumu, ka minētie noteikumi attiecas tikai uz koku ciršanu, nevis nogāzto koku savākšanu. Nogāzto koku sazāģēšana un zaru savākšana un aizvešana drīkst notikt, vēl jo vairāk, ja tie ir krituši uz celiņiem. Koki krituši un guļ uz celiņa, sabojājot to un apmali  tieši pils priekšā pie noejas uz ezeru.

Biedrības valde otrreizējā vēstulē, ko nosūtīja 13. aprīlī, uzstāja, ir tāda, ka šāds skaidrojums nekādi neattaisno un nepaskaidro, kāpēc līdz šim nav novākti un līdz 30. jūnijam nav novācami nogāzušies koki un nolauztie zari. Tāpat vērsām uzmanību, ka dīķī iegāzies koks pretī pagasta pārvaldei stāv jau vairāk nekā gadu, un tas nu nekādi nevar būt saistīts ar putnu ligzdošanu.

  1. aprīļa pēcpusdienā pie  pils parādījās pārvaldnieks, kurš sāka vākt zarus pils priekšā, taču jautājums par lielajiem kritušajiem kokiem un zaru piemētāto parku paliek atklāts.

IVARA BUŠMAŅA FOTO