Notikumi

Lielauce

Vēl četrās sētās vasarā parādījušās dzērves skulptūriņas. Visneparastākā ir krāsainā, pašu sametinātā “Stūrīšu” mājās – tā arī ir pirmā, ko pamana ikviens, kurš iebrauc Lielaucē no Auces puses. Pat tumsā automašīnas lukturu gaismā tā ceļa līkumā skaisti iezīmējas. Augumā vislielākā dzērve kā puķupoda turētājs atrodas “Alejās”. Dzērvītes no ceļa ir manāmas arī “Zītaros” un “Bumbieros” (Mācītājmuižā).

Tagad dzērves simbols dažādos veidos jau atrodams 12 lielaucnieku dārzos un māju priekšā. Gada sākumā biedrība “Lielauces attīstībai” aicina namīpašniekus turpināt izdaiļot savas mājas un pagalmus ar dzērves tēlu. Akcijā “Dzērvi katrā pagalmā!” svarīgākais, lai katram ir sava dzērve un tā ir atšķirīga. Lai tā priecē pašus saimniekus un viņu viesus! Dzērvju skaits palielinās, un ziema ir laiks jauniem radošiem meklējumiem.

Apkopojums par visām dzērvēm:

Dzērve pagalmā

Ivara Bušmaņa foto