Notikumi

Lielauce

Dobeles novada dome 28. jūlijā par  Auces Mūzikas un mākslas skolas direktori iecēla Viju Kursieti, bijušo lielaucnieci. Vija Kursieti uzaugusi Lielauces Ķieģeļceplī, mācījusies Lielauces pamatskolā, un vēlāk atgriezusies tajā kā mūzikas skolotāja. Vija Lielaucē nostrādāja 25 gadus līdz pat skolas slēgšanai 2009.gadā. Bet visilgāk – 43 gadus – viņa nostrādājusi Auces mūzikas skolā par pedagoģi. Tāpēc likumsakarīga ir Vijas iecelšana par vadītāju skolā, kuru viņa labi pārzina.

Foto ir no biedrības organizētās Baznīcu nakts 2021.gada maijā, kad Vija un Ingrīda Staņislavska izpildīja baznīcas korāļus, kuri tur savulaik tikuši dziedāti.