Notikumi

Lielauce

Vislielākais prieks ir negaidītais. Tādu desmit Lielauces pagasta bērniem sagādāja biedrība “Lielauces attīstībai”. Bērni paciņā saņēma Latvijā ražotos produktus: konfektes, sulu, cukurgailīšus, kā arī jaunas cepurītes un cimdus, dažādus apģērba gabalus, grāmatas.

Savukārt piecpadsmit Lielauces pansijas iedzīvotājus pārsteidzām ar kopīgu Ingas Eglītes cepto Sniegavīra torti un kafiju un tēju, ko piedzert pie tortes.

Ziemassvētku akcijai ziedoja Dzintra un Māris Siliņi, Sanita un Arnis Fišeri, Aigars Vernis ar ģimeni, Anita un Vilnis Darģi, Tija un Ivars Bušmaņi, Inese Jakuboviča un citi.

Akcijai atsaucās “Lielauces kliņģeris”(paldies Kristīnai Hišovai), kurš bērnu paciņās pievienoja cukurgailīšus. SIA “Spectre Latvia” (paldies direktorei Inesei Dauginovičai) dāvināja katram pansijas iemītniekam pledu.

Biedrības “Lielauces attīstībai” Ziemassvētku akciju organizēja Sintija Želve-Bergmane un Sanita Fišere.