Notikumi

Lielauce

Šonedēļ uz ezera ledus var redzēt trīs vīrus, kuri ar laužņiem, virvēm un skrūvgriezi demontē Lielauces ezera laivu bāzes mājiņas. Tie ir LVM darbinieki Arnis Fišers un Kaņiera ezera laivu bāzes uzraugs  Anatolijs Jakuņins, kuriem palīdz talcinieks Juris Melbārdis. Turpat pie mājiņām uz ledus kūp ugunskurs, kurā tiek sadedzinātas koka konstrukcijas. Siltinājums, metāla detaļas, skrūves tiek savākti. Ceturtdien, 18.janvārī, pirmā mājiņa tika demontēta pilnībā.

Saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) valdē pērn lemto, noris darbi pie Lielauces ezera laivu bāzes nodošanu privātam nomniekam. “2023. gada novembrī AS “Latvijas valsts meži” pārstāvji tikās ar Dobeles novada pašvaldību un informēja, ka LVM ar šo gadu beidz maksas tūrisma pakalpojumu sniegšanu Lielaucē, kā arī informēja par turpmākajiem soļiem – novākt bīstamos elementus, plānot palikušo objektu (pieejas laipa, inventāra noliktava ar WC mezglu un elektrības pieslēgumu) iznomāšanu ar mērķi – tūrisma pakalpojumu sniegšana. Tāpat LVM joprojām nodrošinās ikvienam iedzīvotājam brīvu pieeju ezeram,” tā 23.janvārī sociālajā platformā “Facebook” biedrībai atbildēja LVM. “Minētās mājiņas veidotas no vieglas koka konstrukcijas un kopš uzstādīšanas atradās pastāvīgā paaugstināta mitruma un atklāta klimata ietekmē, tādēļ to tehniskais stāvoklis novērtēts kā nedrošs/bīstams sākotnējam mērķim – tūristu naktsmītnes.

“Mūsu koka būvju speciālisti apsekoja ezera mājiņas un secināja, ka tās turpināt izmantot iznomāšanai būtu bīstami  – daudzas koka konstrukcijas, stāvot uz ūdens, ir satrunējušas. Pontoni ir caurules, kurām gali nebija aizmetināti, bet aizpildīti ar silikonu, kamdēļ daļā jau ieplūdis ūdens,” atklāj  par LVM Lielauces laivu bāzi atbildīgais Kristaps Didže. “Nomniekam paredzēts atstāt tikai vienu – atjaunoto mājiņu, inventāra noliktavu un laipas. Jāņem vērā, ka elektrība ezera vidū arī  būs ieguvums potenciālajam uzņēmējam.”

Visi pašlaik notiekoši darbi noris saskaņā iepriekš pieteikto rīcības plānu, ar kuru pašvaldības vadību pērn 14.novembrī Dobeles novada domes ēkā  iepazīstināja LVM Zemgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Jānis Zitāns un «LVM Rekreācija un medības» parku iecirkņa vadītājs Kristaps Didže. Tad, atsaucoties uz biedrības “Lielauces attīstībai” 13. oktobra vēstulē (Nr. 2023/26) paustajām bažām par Lielauces ezera nākotni, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis, viņa vietnieks tautsaimniecības un attīstības jomā Edgars Laimiņš un izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs uzaicināja LVM pārstāvjus sniegt skaidrojumu.  Jānis Zitāns apstiprināja, ka ar sezonas beigām pārtrauc darbību laivu bāzē. LVM apņēmās paspēt atrast nomnieku līdz nākamās sezonas sākumam (1.maijam), nomas piedāvājumā atstāt arī laivas, nemazināt sabiedrības piekļuvi ezeram.

Biedrību šai tikšanās reizē pārstāvēja biedrības valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis, kura ausīs bija nonākusi neoficiāla informācijas par LVM atteikšanos turpmāk apsaimniekot Lielauces ezera laivu bāzi (https://lielauce.lv/izires-laivu-bazi/). Šai reizē tika pārrunāta arī pašvaldības noteikumu izstrāde dzērveņu lasīšanai Vīķu purvā un jauna Dabas aizsardzības plāna sagatavošana.

Tagad Kaspars Didže apliecina, ka gatavošanās iznomāšanai notiek saskaņā ar plānoto grafiku un ka nomas nosacījumus varētu izsludināt martā. Cenu noteiks un izsoli nomniekam veiks LVM Nekustamo īpašumu pārvalde.