Notikumi

Lielauce

No 3. oktobra Lielauces pagasta pārvaldē pieņem iesniegumus  elektroenerģijas, granulu, brikešu un malkas apkures izdevumu atbalstam. Līdz nedēļas nogalei jau tika saņemti 22 iesniegumi. Tā kā iedzīvotāju iesniegumus var iesniegt elektroniski un arī vienotajos klientu apkalpošanas centros, tad kopumā no lielaucniekiem pirmajā nedēļā saņemti 28 iesniegumi.

Tie lielākoties ir iesniegumi par malku, turklāt visos gadījumos par malku, par kuru mājsaimniecības nevar uzrādīt pirkuma  čeku. Iesnieguma “uzrakstīšana”  ir ļoti vienkārši, par ko personīgi pārliecinājos pagasta pārvaldē. Iesniedzējam tikai jāuzrāda dokuments ar personas kodu pagasta lietvedim Vilnim Darģim un jānorāda bankas konts, uz kuru pārskaitīt atbalsta summu – 60 eiro. Nekādi īpašumu apliecinoši dokumenti nav nepieciešami – tie jau uzrādās reģistrā. Kaut gan noteikumos rakstīts, ka jāiesniedz trīs dokumenti – iesniegums, pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību un pašapliecinājums par malkas iegādi – faktiski tie apvienoti vienā iesniegumā, kurš jau elektroniski sagatavots un kurā jāievada tikai iesniedzēja dati. Minūte un iesniegums ir izdrukāts, kurā ar parakstu jāapliecina, ka mājoklī ir malkas apkure un ka iesniedzējs nevar uzrādīt maksājuma apliecinošu dokumentu, un ka mājsaimniecība nav saņēmusi atbalstu.

Lielaucē ir būtiski tas, ka šo atbalstu var saņemt arī tie daudzstāvu namu dzīvokļu īpašnieki, kuri savos mājokļos izmanto malkas apkuri. Līdz nedēļas beigām desmit dzīvokļu īpašnieki to jau bija pieteikuši.

Ivars Bušmanis

Par atbalsta saņemšanas veidiem pārējiem apkures veidiem – elektroenerģijai, granulām un briketēm, malkai ar čeku – lasiet iepriekšējā publikācijā:

Kompensēs apkures izdevumu sadārdzinājumu