Pēc biedrības iniciatīvas mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Niedras” startēja Auces novada pagalmu labiekārtošanas programmā. Vispirms Sintija Želve-Bergmane sasauca iedzīvotāju sapulci, un saņēmusi pilnvarojumu autostāvvietas ierīkošanai vērsās Auces novada pašvaldībā un SIA “Auces komunālie pakalpojumi” 2020.gada aprīļa sākumā projektu izvērtēšanas komisija apstiprināja iesniegto projektu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Niedras”, Lielauce, Lielauces pagasts, pagalma labiekārtošana” par 1200 EUR

“Auces komunālie pakalpojumi” 2020.gada jūnijā ierīkoja autostāvvietu četrām automašīnām. Tādējādi zāliens tika pasargāts no izbraukāšanas.