Notikumi

Lielauce

Lielauces pagasta simbolam – Dzērvei – šogad paliek 20 gadu! Tā “Gada Lielaucnieka 2021” godināšanas ceremonijā atgādināja Guntis Bergmanis, bijušais Lielauces pagasta padomes priekšsēdētājs. 

Viņš atklāja, ka Lielauces pagasta padome 2002. gada 25. jūnijā atklāti balsojusi par logo konkursa rezultātiem. Pirmā vieta konkursā un 15 latu naudas prēmija piešķirta idejas “Dzērve” autoriem Tijai, Ivaram un Raitim Bušmaņiem. Otrā vieta – pārējo logo ideju autoram Uldim Vismanim. Par Dzērvi balsoja visi seši klātesošie – A.Mellis, G.Bergmanis, V.Valdovskis, A.Vernis, I.Burkāne un D.Čunka.

Guntis Bergmanis, novērtējot biedrības paveikto vēstures pētīšanā, nodeva biedrības rīcībā fotoalbumu, kurā fiksēta Lielauces pagasta sabiedriskā dzīve. Pirmās fotogrāfijas ar Lielauces jaukto kori ir pat no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Bet visvairāk bilžu ir par pašdarbības kolektīviem neatkarīgajā un patstāvīgā Lielauces pagastā – no deviņdesmitajiem gadiem līdz 2000. gadam. Albumu no Gunta Bergmaņa rokām pirmās saņēma Tija Bušmane un Neringa Bērziņa.

Savukārt, Elga Bērziņa biedrības rīcībā nodeva neatkarīgā Lielauces pagasta visu informatīvo izdevumu sējumu – “Lielauces ziņas” no 2001. gada marta līdz 2008. gada decembrim.