Notikumi

Lielauce

Lielauces pagasta un ciema vizuālais centrs un vienlaikus Lielauces pagasta vizītkarte ir laukums starp Lielauces Tautas nama un pagasta pārvaldes ēku, Lielauces pansiju un Bēnes RPB veikalu. Tas atvērts pret Lielauces muižas apbūvi.

2019.gadā Lielauces pagasts kopīgi ar biedrību izstrādāja laukuma pilnveidošanas plānu. Lielauces pagasta pārvaldes plānā ir šī laukuma labiekārtošana ar apmalītēm un zemes izlīdzināšana. Ar biedrību kopīgi veidotajā laukuma labiekārtošanas vīzijā plānota arī gaismas ķermeņu izvietošana un dzērves skulptūras izvietošana 1,8 m augstā laukakmens.

Biedrības “Lielauces attīstībai” ideja un piedāvājums bija piešķirt šim laukumam Lielauces pagasta vizītkartes nozīmi, uz akmens uzstādot dzērves skulptūru. Dzērve ir Lielauces pagasta simbols vairāk nekā desmit gadus. Biedrība uzņēmās ziedojumu veidā savākt līdzekļus dzērves skulptūrai, pasūtīt un uzstādīt pieminekli 2021.gadā līdz valsts svētkiem, kā arī uzstādīt prožektoru pieminekļa izgaismošanai tumšajā diennakts laikā. Šo pasākumu biedrība ir apstiprinājusi gada kopsapulcē 2021.gada 20.martā.

Pirms skulptūras uzstādīšanas biedrība aptaujāja pagasta iedzīvotājus. Balsošanā piedalījās 85 iedzīvotāji, no kuriem 84% atbalstīja biedrības ieceri. Jūlijā tika izsludināta ziedojumu vākšana. Mēneša laikā 77 ziedotāji 62 pārskaitījumā saziedoja pavisam 1866,72 EUR, kas visa tika izmantota dzērves skulptūras un apgaismojuma izgatavošanai un uzstādīšanai.

Biedrībai ir idejas laukuma turpmākai pilnveidei, ko paredzēts apspriest ar pašvaldību un pagasta iedzīvotājiem.