Notikumi

Lielauce

Auces novada Lielauces centra triju daudzdzīvokļu māju pagalms nemainīgi tāds bijis kopš uzbūvēšanas – kolhoza laikā celtas mājas, ārpusē asfaltēti pievedceļi mašīnām, māju vidū reti pļauts zāliens. Pāri zālienam stiepās iedzīvotāju vajadzību iestaigātie “skudru ceļi”, vienam stūrim pāri brauca tās mašīnas, kurām bija slinkums ieslēgt atpakaļgaitu. Šai laikā mainījās tikai vītola, egles, liepas, bumbieres un plūmes izmēri.

2019.gada martā pagasta aktīvākie ļaudis sapulcējās un paši sev skaļi nosauca desmit nākotnes vīzijas, kādu citādu viņi gribētu redzēt Lielauci, sekoja biedrības dibināšana, stāsta viena no tās 23 dibinātājām, valdes locekle Sintija Želve-Bergmane.  Viena no šim desmit idejām bija Lielauces centra daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana.

17. maijā biedrība sasauca daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulci Tautas namā, kurā piedalījās 15 iedzīvotāji, Lielauces pagasta pārvaldniece Dina Meldere un ainavu arhitekte Ilze Petrovska. Tās laikā tika uzklausīti iedzīvotāju ierosinājumi iekšpagalma labiekārtošanā un sapulces turpinājumā tie kopā ar ainavu arhitekti tika vērtēti reālajā vidē uz vietas. Tika nolemts esošo pagalmu labiekārtot ar mērķi izveidot atpūtas vietu vecāka gadagājuma iedzīvotājiem un vecākiem ar maziem bērniem. Šāds lēmums tika pieņemts balstoties uz to, ka rotaļu laukums vecākiem bērniem pagastā jau ir. No kopīgi rastajiem risinājumiem ir sagatavots “LEADER” projekts iesniegšanai LAD projektu konkursam.

Lai to īstenotu, biedrība “Lielauces attīstībai” startēja Dobeles lauku partnerības izsludinātajā LEADER projektu konkursā: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. Gadam ietvaros tika atbalstītas darbības saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Aktivitāte “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” bija atbilstoša vietējo iedzīvotāju idejas īstenošanai. Sekmējās saņemt finansējumu 10 000 eiro apmērā. Pateicoties Auces novada domes līdzfinansējumam 10% apmērā, pirmā projekta īstenošanai kļuva pieejami 9 tūkstoši eiro ERAF naudas.

Projekta īstenošana izvērtās daudz sarežģītāka nekā paredzēts. Kāpēc? Tāpēc, ka celiņu tīkla izveidošana nozīmē būvniecību. Tiklīdz jāuzsāk būvniecība, tā obligāti jāievada visi dokumenti un dati Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), savukārt tā uzbūvēta tā, ka katrs nākamais solis iespējams tikai tad, kad izpildīts iepriekšējais. Piemēram, jāuzrāda, kurš BIS reģistrētais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums aizvedīs atkritumus, bet celiņu izveidē vienīgais atkritums ir velēna, ar kuru turpat netālu izlīdzinājām purvainu bedri. Ja nenorādīsi būvuzraugu, objektu nodot nevar. Un tā tālāk. Tas parāda BIS nepiemērotību šādiem maziem būvprojektiem. Labi, ka LAD Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vecākā referente Maija Leja ieteica risinājumu visām problēmsituācijām.

2020.gada jūlijā iepirkuma konkursa uzvarētājs – SIA “BigBee” – labiekārtoja un apzaļumoja triju māju “Ezermaļi”, “Dzelmes” un “Niedras”  ieskauto pagalmu. Celiņu tīkls tika papildinātas ar diviem lokiem – lielāku un mazāku. Abu loku ārpusē izveidotas dekoratīvo krūmu stādījumu dobes, bet loku celiņu malā uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.

Pateicoties Auces novada domes atsaucībai lielaucnieku iecerēm, Eiropas fondu finansējumam, Lauku atbalsta dienesta padomiem un vadībai, ir radīta pievilcīga vieta ciema centrā, kura, krūmiem paaugoties un iedzīvotājiem apdzīvojot, kļūs vēl skaistāka. Te uz sarunām var pulcēties māju iedzīvotāji, māmiņas pastaigāties ar bērniem un saimnieces gaidīt piebraucam autoveikalu.