Notikumi

Lielauce

2020.gada 12.septembrī tika organizēts Muižas vakars. Pusstundu pirms tā biedrības valdes loceklis Aivars Balodis izveda ap 60 interesentu ekskursijā pa Lielauces muiās teritoriju.

Latvijas muižu mākslas vēsturnieks Dainis Bruģis, grāmatas “Historisma pilis Latvijā” un “Latvijas piļu un kungu māju interjeri 19. gs. – 20. gs. sākumā” autors divu mēnešu laikā savāca unikālus vēsturiskus materiālus un faktus par Lielauces pili un muižu. Daži no tiem ir līdz šim nebija neizskanējuši un lika pārskatīt vēstures materiālos publicētos. Viņš apmeklēja Lielauces pili un sagatavoja prezentāciju. 2020. gada 12.septembrī nolasīja 1 h 45 min garu lekciju “Lielauces muižas kultūrvēsturiskais fenomens”. Lekcija par biedrības līdzekļiem ierakstīta un nofilmēta un saglabāta vēsturei. No ierakstiem plānots izveidot divas videofilmas.

Vienlakus Tautas nama zālē tika izstādīta muižas unikālu vēsturisko foto izstāde no Latvijas un ārzemju arhīviem. Vēsturiskos foto izdevās iegūt no Mārburgas Foto arhīva Vācijā, no Herdera institūta Marburgā, no Rundāles pils muzeja Zinātniskā arhīva, no Špīlera fotoalbuma, no Aivara Baloža privātā albūma.

No Imanta Lancmaņa privātkolekcijā esošā bibliogrāfiskā retuma – Josi v Koskull grāmatas “Spukhȁuser im Baltikum” (1962, Verlag Harro von Hirschheydt) – atsūtītajām 5 lappusēm spoku stāsti bija tieši par Lielauces pili. Spoku stāstus nolasīja Laila Jauce.

Pasākumā piedalījās apmēram 130 interesenti, tostarp muižu saglabāšanā ieinteresēto institūciju pārstāvji un speciālisti. Negaidīts pārsteigums bija muižas ļaužu pēcteču klātbūtne un interese. Muižas vakaru vadīja Ivars Bušmanis.