Notikumi

Lielauce

Šodien, 2.novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (agrākajā Latvijas Lauksaimniecības universitātē), Jelgavā, notika Lielauces pils izsole, kurā piedalījās divi pretendenti. Pēc cenas paaugstināšanas virs sākumcenas palika vienīgais pretendents – SIA “Mudia”, kura pili nopirka par 300 240 eiro.

SIA “Mudia” vienīgā īpašniece ir latviešu uzņēmēja Līva Jaunozola, kurai kopumā pieder 12 dažādi uzņēmumi. Pazīstamākas no tiem ir “Andele Mandele”, un pasākumu organizētājs “Pērļu medības”, bet visvairāk Līva Jaunozola darbojas nekustamo īpašumu biznesā. Uzņēmējas ģimenei ir pieredze Ziemupes muižas apsaimniekošanā Pāvilostā. Lielaucniekus visvairāk interesē, kādi uzņēmējas plāni attiecībā uz pili. Uzņēmuma pārstāvis nebija pilnvarots tos atklāt, tāpēc vairāk vēstīsim pēc sazināšanās ar pašu uzņēmēju. Zināms ir tikai tas, ka nākamais uzņēmuma solis būs muižas teritorijas un parka iegāde un tad – pils novērtējums, lai izveidotu darāmo darbu sarakstu.

Kā Lielauce.lv jau vēstīja, Lielauces pils izsole 22. septembrī Jelgavas pilī nenotika, jo vienīgajam pretendentam (kā tagad noskaidrojās, šī pati SIA “Mudia”), kurš pieteicās, nebija sakārtoti nepieciešamie dokumenti. Atkārtotā  izsolē Izsoles komisija, kuru vadīja  LBTU kanclers Ziedonis Helvigs, izsolīja nekustamo  īpašumu “Pils” ar kadastra numuru 4676 504 0009) un   nekustamo īpašumu “Pilītes” (garāžas-darbnīcas jeb kādreizējā muižas ratnīca – ar kadastra numuru 4676 504 0011), pārdodot abus kā lietu kopību. Objektā ietilpst Lielauces pils 2269 kvadrātmetru platībā, šķūnis 38 kvadrātmetru platībā un garāža-darbnīca 59,9 kvadrātmetru platībā. Objekta nosacītā sākuma cena bija 280 200  eiro. Izsoles solis 10 020 eiro.

Ivars Bušmanis