Notikumi

Lielauce

Piedalījāmies kaimiņu biedrības “Sociālo inovāciju centrs” organizētajā Ziemassvētku labdarības rallijā “Tukums-Auce”, kurā nodrošinājām divus kontrolpunktus. Viens ir izzinošais uzdevums Lielauces ķieģeļu ceplī (cik stīpu ir skurstenī?) un otrs dubultais kontrolpunkts pie Lielauces trušu ciemata – Auces novada piļu miniatūrā uzdevums un pie Lielauces pils atrisinājums. Piedalījās Sanita un Arnis Fišeri, Neringa Krakauskyte-Bērziņa un Sintija Želve-Bergmane.