Notikumi

Lielauce

Kā veidot iedzīvotāju padomes, kā uzlabot nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma programmas, kā pašvaldībai veidot līdzdalības budžetu un kā biedrībām veidot dialogu ar pašvaldību – par to 59 dalībnieki no 19 biedrībām sprieda četrās darba grupās kopā ar pašvaldības amatpersonām pirmajā nevalstisko organizāciju Līdzdalības forumā 10. maijā.  Forumu vadīja Āris Ādlers.

Biedrību “Lielauces attīstībai” pārstāvēja tās valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis. Viņam tika uzticēts atklāt Līdzdalības forumu un vadīt paneļdiskusiju par iedzīvotāju padomēm.

Darba grupā, kurā sprieda par iedzīvotāju padomēm, piedalījās  astoņu biedrību pārstāvji, arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis un pašvaldības jurists. Vērtīgs bija biedrības “Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei” pārstāves Zanes Legzdiņas-Jojas pienesums, kura Jaunbērzē jau sasaukusi divas iedzīvotāju sapulces par padomēm un nosūtījusi pašvaldībai savus priekšlikumus saistošajiem noteikumiem. Viņas pamatdarbs ir konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Valsts Kancelejā Valsts pārvaldes attīstības nodaļā.

Pašlaik pašvaldība izstrādā nolikumu par iedzīvotāju padomēm un šāda konsultēšanās ar biedrībām ir tieši laikā, norādīja Ivars Gorskis. Jo Pašvaldību likums precīzi nepasaka, kā tās veidojamas, viņš piebilda. Piemēram, saistošie noteikumi var  būt gan vieni par visiem 19 pagastiem un abām pilsētām, gan arī katram no pagastam. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka pietiktu ar vieniem noteikumiem, bet tikai tajā jānosaka atšķirīgie līdzdalības sliekšņi pilsētām, lielajiem pagastiem (virs 500 iedzīvotājiem) un mazajiem.

Vispirms būtu noskaidrojams, vai iedzīvotāju padomes attiecīgajā pagastā ir nepieciešamas. Varbūt iedzīvotāji tādas nemaz negrib, uzskatot, ka pašvaldībai pašai jātiek galā ar visiem jautājumiem. Paneļdiskusijas dalībnieki vienojās, ka būtu jāsavāc vismaz 10% deklarēto iedzīvotāju paraksti par šādu padomju izveidošanu.

Visgrūtākās diskusijas bija par to, kā iedzīvotāju padomēs nodrošināt pilnīgu teritoriālās vienības pārstāvniecību. Tā, lai tajās būtu pārstāvētas gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju īpašnieku intereses, gan visu ciematu pārstāvji, gan uzņēmēji, gan jaunieši, gan pensionāri. Vienīgais mehānisms būtu dot iespēju izvirzīt kandidātu attiecīgajām biedrībām, uzskatīja Ivars Bušmanis, taču vēlēšanas negarantē šo kandidātu ievēlēšanu. Zane Legzdiņa-Joja ierosināja, ka vajadzētu dot iespēju pieteikties katram gribētājam. Taču šajā gadījumā varētu tikt ievēlēti tie, kas nepārstāv nevienu citu, kā vienīgi sevi. Pēc Ivara Gorska ierosinājuma visi piekrita, ka katram izvirzītajam kandidātam jāspēj iesniegt sarakstu ar 10 atbalstītājiem. Savukārt par ievēlētiem tiktu uzskatīti tie, par kuriem nobalsojusi vairāk nekā puse.

Pirms vēlēšanām noteikti būtu rīkojama visu izvirzīto kandidātu diskusija ar iedzīvotājiem, kurā kandidāti iepazīstinātu ar savu redzējumu, ko tieši gribētu paveikt.

Vēlēšanas jāorganizē pašvaldībai – tāds ir vienīgais iespējamais risinājums. Diskusijas dalībnieki ierosināja, ka nevajadzētu visus mēģināt sasaukt pie urnas vienā dienā – labāk lai vēlēšanas notiek vienu nedēļu, kur attiecīgajā pārvaldē varētu nobalsot. Vairāki darba grupas dalībnieki izteica vēlmi dot iespēju nobalsot elektroniski – aizpildītu ar elektronisko parakstu parakstītu biļetenu nosūtot pa e-pastu, ko visi klātesošie atbalstīja.

Biedrību pārstāvji pieprasīja pašvaldībai pēc saistošo noteikumu apspriešanas Domē to projektu nodot publiskajai apspriešanai, kur par tiem varētu izteikties plašāks iedzīvotāju loks.

Vēl forumā ar Dobeles NVO karti iepazīstināja foruma organizators Ivars Rozentāls, biedrības “Auces novada Sociālo inovāciju parks” valdes priekšsēdētājs. Par NVO atbalsta saņemšanas iespējām ziņoja “Zemgales NVO centra” valdes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš. Par LEADER projektu aktualitātēm –  Dace Vilmane, “Dobeles rajona lauku partnerības” valdes priekšsēdētāja. Biedrības iepazinās ar interesantajām idejām, ko īstenojusi Lauku partnerības “Lielupe” projektu vadītāja Strautniece Jelgavas novadā.

Līdzdalības forums notika projekta “Nevalstisko organizāciju un sabiedrības integrācijas procesu stiprināšana Dobeles novadā” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem  Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk par forumu: https://www.dobele.lv/lv/jaunums/aizvadits-nvo-forums-dobeles-novada