Svētdienā, 5. jūnijā, jau trešo gadu biedrība “Vecauces muiža” rīkoja Vasarsvētkus Vecaucē. Pirmoreiz kā radniecīga biedrība ar savu stāstījumu par Lielauces tautastērpa atrašanu Vecauces pagastā piedalījās arī “Lielauces attīstībai”. Ar veikumu iepazīstināja Ivars Bušmanis, Lielauces tautastērpu demonstrēja Baiba Volgaste un Zigmārs Zizlāns. “Klabdancim ”darinātais tautastērps  šoreiz tika papildināts ar Klates saktiņu un Lielauces melnbaltrūtoto lielo vilnas lakatu.

Laiks bija īpaši silts un jauks laiks, ka svētku apmeklētāji labprātāk uzturējās ēnā. Vasarsvētkos ieskandēja un ar dančiem noslēdza Auces Kultūras centra folkloras kopa “Līgotne”. Priecīgāku noskaņu sagādāja Dobeles Vācu kultūras biedrības ansamblis “Die Lustigen”.

Auces vidusskolas teātra pulciņš “Kaķi” (drāmas terapeite Eva Tabore) pārsteidza ar dzīvajām bildēm, pirmā no kurām bija teika par Lielauces ezera rašanos.

Vasarsvētku darbnīcās šogad varēja līdzdarboties un uzzināt, kā darbojas pienmašīna, kas ir sviesta ķērne, kā darbojas ratiņš un citi rīki. Darbosimies kopā ar prasmīgiem meistariem, un redzēsim kā dabas materiāli, nonākuši prasmīgās rokās, pārvēršas par noderīgām lietām un mākslas darbiem. Auces jauniešu māja “Pilnīgs kosmoss” bija noorganizējusi atrakcijas bērniem.

Noslēgumā notika konkurss „Zini vai mini”, kurā pēc izskata bija jāatmin darbarīka vai priekšmeta pielietojums. Uzminētāji saņēma “Lielauces kliņģera” cukurgailīšus.

Līvbērzes amatierteātris “Radi” parādīja Kāļa Anitena ludziņu “Dzīve ar piedzīvojumu garšu”

Ivara Bušmaņa foto